شناخت داشته‌های محله

شناخت داشته‌های محله

از مهم‌ترین الزامات آرامش و آسایشِ زندگی در محله، امکان تعلق خاطر و حس خودی‌شدن آن است. اگر این امر محقق شود و مردم به محله خود تعلق خاطر پیدا کنند، بسیاری از ناملایمات احتمالی از میان برمی‌خیزد. از جمله عدم امنیت، از جمله عدم وفاق عمومی در مورد مسائل ومشکلات محله. اما چه می‌توان‌کرد که این تعلق خاطر به وجود آید. حتما راه‌ها و روش‌های متعدد وجود دارد ولی یکی از اصلی‌ترینِ آن‌ها، آگاهی از داشته‌های واقعی محله است. داشته‌های محله وجوه مختلف دارد. از کالبدی و زیرساختی تا مدنی و اجتماعی. داشتن تعلقات شخصی در سایه آگاهی به داشته‌های اجتماعی و مدنی نقش بسیار موثری در این زمینه دارد.