سفر به تبریز

سفر به تبریز

تبریز، با شواهد بسیار معتبر، شهری تاریخی و باستانی است. چندبار هم دچار آتش و جنگ و غارت شده‌است. اما همیشه سرپا بوده و در بزنگاه‌های تاریخی در سرنوشت کشور موثر بوده‌است.
شاید نقش بزرگ این شهر در انقلاب مشروطیت را بتوان از آخرین نقش‌های این شهر در سرنوشت ایران را نام برد. به همین خاطر بسیاری از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر عطر تاریخ دارند. بسیاری از این عطر و نقش‌ها قدمتی چندصد ساله دارند.
حیف که «رَبع رشیدی» تبریز دوام نیاورد تا شاهد نخستین شهر تخصصی و علمی ایران باشیم. و چندین حیف و افسوس دیگر. با این حال، اگر فقط بازار تبریز و آثار بزرگ مدنی از کلیسا و مسجد گرفته تا سرا و تیمچه‌های تاریخی آن را بگردیم برای درک تاریخ معاصر ایران کافی باشد. موزه‌ها و خانه‌های تاریخی این شهر از یک سو، ساخته‌های آلمان‌ها، مثل هنرستان فنی و ساعت از سوی دیگر، سفره رنگینی است از شکوه یک شهر. بگذریم که فرهنگ غذایی تبریز هم جاذبه مهمی است. فرصتی برای دیدن بخش‌هایی از زیبایی‌های تبریز به دست آمده، باهم تجربه می‌کنیم.