مستند قصه بولوار

مستند قصه بولوار

پنجاه و هشتمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

بلوار کشاورز تهران، با هر دید و مقیاسی، یکی از اجزای مهم شهر است. یادگار سال‌های چهل خورشیدی که کشور به سمت درشت‌پارچگی می‌رفت. در همین سال‌ها بود که نطفه بسیاری از اتفاقات مهم و ماندگار معماری و شهرسازی بسته شد. آن موقع این بلوار «الیزابت» نام داشت. ملکه انگلیس. در مسیر نهر کرج ساخته‌شد با دو ردیف معبر پیاده با باغ و باغچه‌هایی در دو طرف. یادگار سال‌هایی که خیابان‌گردی نوین و معاصر در تهران شکل می‌گرفت. بلوار الیزابت مظهر تفکر جدیدی در مدنیت جامعه ایرانی بود. شاید برای اولین بار بود که پیاده‌راهی چنین باشکوه در تهران درست می‌شد.