قوم‌شناسی بلوچ

قوم‌شناسی بلوچ

روزی از روزها، در زمان لقمان حکیم، پیرزنی با ۹۲ سال سن می‌خواست جوان بشود و مریض نشود. پیش لقمان می‌آید و از او کمک می‌خواهد. لقمان چون می‌داند اگر دارویی برای وی تجویز کند به ضرر تمام مردم است، داروی جوانی به او نمی‌دهد. پیرزن به‌ناچار با پول و ثروتی که داشته به زن لقمان متوسل می‌شود. زن لقمان که دنبال پول و ثروت بود به پیرزن قول می‌دهد که از لقمان برای او داروی جوانی بگیرد. زن لقمان با اصرار و خواهش زیاد از لقمان درمان پیری را می‌پرسد. بالاخره لقمان حکیم مجبور می‌شود راز جوانی را برای زن خود تعریف کند. او می‌گوید در فلان منطقه چوپان پیری هست که فقط روغن حیوانی و شیر می‌خورد. اگر این زن با آن پیرمرد وصلت کند جوان می‌شود، ولی چوپان بعد از مدتی می‌میرد.

نمایشگاه بهار بلوچ

مردمی‌که تاریخ دارند، با هنرآفرینیِ خود ماندگار می‌شوند. اگر نقش و هنر بلوچ هنوز هم دوام دارد، چشم‌ها را خیره و گوش‌ها را نوازش می‌کند، نشانه مدنیت و تاریخ این مردم است.
اما، فرزندان این تاریخ، وظیفه دارند هنر دیرین را به جهان امروز وصل کنند و غبار کهنگی از تاروپود آن بردارند.
نمونه‌های این تلاش هنرمندانه را در نمایش لباس‌های زیبا و امروزی با گل‌نقش‌هایی از سوزندوزی بلوچ شاهدیم. تلاشی زیبا و بسیار ظریف که هنر تاریخی را با زیبایی‌شناسی امروز پیوند می‌دهد.
امروز می‌توان به نقش بلوچ بر تن ایران افتخار کرد. لباس‌هایی بر تن زنان فرهیخته و خوش‌سلیقه وطن با سوزندوزی‌های زنان و دختران هنرمند بلوچ.