مستند وارونگی

مستند وارونگی

این پدیده داشته و داریم. گاه زمین را مقصر می‌دانیم گاه زمان را! و البته خلاصی هم نداریم. حال، یک مستندساز هنرمندروایت خودش را از این پدیده به اصطلاح طبیعی بیان می‌کند. مستند «وارونگی» از روبرت صافاریان. او مى‌کوشد بااعلام داده‌هاى اطلاعاتى از طریق گفتار و مصاحبه و بعد پردازش آن‌ها، به توصیف آن‌چه در شهر رخ مى‌دهد،بپردازد. مستند «وارونگى» به هیچ وجه قصد ندارد در انتها به نتیجه‌اى برسد و تحلیل خاصى را از شرایطى که تصویرمى‌کند ارائه دهد. این مستند بیش‌تر اثرى است توصیفى، که سعى مى‌کند با ارائه جزئیات، مخاطب خود را روشن‌تر ازپیش، با معضلاتى که در رابطه با آلودگى هوا مى‌تواند رخ دهد آشنا کند. این مسأله به فیلم‌ساز کمک کرده تا اثرى منسجم ارائه دهد و ریتم موزونى را براى اثر خود فراهم آورد.

گزارش مستند صد و یک سال بلدیه

گزارش مستند صد و یک سال بلدیه

مستند «بلدیه» در سال ۱۳۸۷ ساخته‌شده.کارگردان می‌گوید در پی آن بوده که روند بلدیه در تهران را به شکلی مستند کند که قابل استناد در مطالعات و پژوهش‌های آیندگان باشد. علاوه برآن، در آیینه بلدیه و تغییرات آن تلاش شده تحولات اساسی جامعه مدنی تهران هم مورد غفلت قرار نگیرد. در طول صد و یک سال موضوع مستند، شهرداران زیادی به مسند قدرت می‌رسند و هریک به زعم خویش کارهایی برای شهر انجام می‌دهند. این فیلم می‌کوشد نتایج اعمال آن‌ها را در حد معقول گزارش کند بی‌آن‌که وارد قضاوت در مورد هریک از آن‌ها شود.