گزارش مستند ساعت عمارت خورشید

گزارش مستند ساعت عمارت خورشید

نخستین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان در سال ۱۴۰۲ به نمایش مستند «ساعت عمارت خورشید» از ارد زند اختصاص داشت. یکی از چهار مستندی که با موضوع تهران، در چهار هفته نمایش داده‌خواهدشد. در ابتدای نشست، ارد زند ازخاطراتی گفت‌که در ارتباط با کودکان کار در محله امام‌زاده داشت و تا شیوع کرونا ادامه داشت. مستندساز با نقل این خاطرات، آشنایی خود با محله را یادآور شد و خود را بخشی از فرهنگ این محله دانست.

گزارش مستند ساعت عمارت خورشید

ساعت عمارت خورشید

راه‌اندازی ساعت شمس‌العماره، کسانی که در پی احیای آن هستند، و رویداد‌هایی که بر کاخ گلستان رفته، شالوده‌ی این فیلم مستند هستند.