مستند آرشیو متروک

مستند آرشیو متروک

سینمای ایران قصه‌های جذابی دارد. در سال‌های پر شوروشر قبل از انقلاب، جوان ماجراجویی بود که عشقش سینما بود. عشقش این بود که زیر دست ساطور به‌دست‌های لابراتوارهای سینمایی فیلم‌هایی را باید خرد و دور ریخته می‌شد، جوع کند و در دانشگاه‌ها و محافل هنردوست نمایش دهد. او به تنهایی یک رسانه بود. جوان‌های سال‌های پنجاه دائم منتظر خبر بودند که بدانند این دفعه کدام شاهکار سینمای را نمایش خواهد داد. این جوان آن سال‌ها در سالخوردگی دارای بایگانی بسیار بزرگی از فیلم و پوستر سینمایی بود.
مستند آرشیو متروک قصه این عشق سینما است.