سال‌های ۴۰ و ۴۱، نشریه نازنینی در ایران منتشر می‌شد که همه کتابخوان‌های آن دوره با آن اشنا هستند: کتاب هفته. در قطعی ویژه، با گرافیک بسیار ناب و پیشرو و مطالبی دست اول و مترقی. شاید بتوان به جرات ادعا کرد همین «کتاب هفته» بسیاری از بزرگان ادب و هنر جهان را برای اولین بار به ایرانیان شناساند. از این نشریه، خوشبختانه، حدود ۳۰ شماره را ما در کتابخانه داریم. بقیه را هم حتما پیدا و مجموعه را تکمیل می‌کنیم. در شماره ۲۶ این هفته‌نامه (۱۹ فروردین ۱۳۴۱)، نوشته‌هایی از تنسی ویلیامز، او. هنری، غلامحسین ساعدی، هربرت مالشا، کاظم انصاری، والت دیسنی، همایون نوراحمر، پرویز داریوش و دیگران آمده. زیر نظر دکتر محسن هشترودی و شورا نویسنگان و با طراحی گرافیک مرتضی ممیز.

کتاب هفته, کتاب هفته, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان