صدوددوازدهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

ساختن پرتره احمد شاملو کار هرکسی نیست. او هم شاعر بود هم سیاسی. هم روشنفکر بود هم روزنامه‌نگار. در سال‌های آخر عمر سختی زیاد کشید هم از روزگار هم از بیماری. بسیار خوش‌شانس بود که آیدا را در کنار خود داشت.

ناصر تقوایی روبروی این ابرمردِ شعر نشسته و پرسیده و پاسخ گرفته. گفتگوی یک سینماگر بزرگ با یک شاعر بزرگ. دیدن دارد.

 

تاریخ اکران: ۱۲-۲-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان

مستند از خانه شماره ۳۷