مستند زمناکو

سی‌‌ونهمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

جنگ فقط در اشغال و آزادسازی سرزمین خلاصه نمی‌شود. جنگ فقط رجزخوانی و تبلیغات قلدران جنگ‌طلب نیست. جنگ فقط خونریزی و مرگ نیست. جنگ هزاران چهره پیدا و ناپیدا دارد. در بحبوهه جنگ هم، درست مثل روال روزمره زندگی، عشق و نفرت باهم است. در زمانه جنگ هم، تو باید بدانی کیستی و تبارت کدام است.
اگر جنگ سبب شود تبار و هویتت را گم کنی، چه خواهی کرد؟
مستند داستانی زمناکو یکی از لایه‌های بسیار موثر ولی تاریک آثار جنگ ایران و عراق را برملا می‌کند. مستند تحسین‌شده جهانی با روایتی جذاب و خوش‌ساخت.
اثری از مهدی قربانپور