مستند بلوط

هفتادوچهارمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

خیلی حیف شد که دکتر نادر افشارنادری خیلی زود ازمیان ما رفت. اما در همین مدت اندک که ۵۳ سال بیشتر نبود، نامی و آثاری ماندگار از خود به جای گذاشت. او که پژوهشگر، جامعه‌شناس و مردم‌شناس برجسته‌ای بود، در سینمای مستند ایران هم آوازه‌ای بلند دارد. این شخصیت برجسته فرهنگی و هنری کشور نه تنها خود آثاری ماندگارخلق کرد، بلکه امکانی فراهم آورد تا کسان زیاد دیگری نیز شکفته شوند. دکتر نادر افشار  نادری در سال ۱۳۴۵ به سمت ریاست گروه مطالعات عشایر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و سپس به ریاست مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزیده شد و پس از آن به ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منسوب شد. افشار نادری در سال ۱۳۵۵ مؤسسه پژوهشهای دهقانی و روستایی ایران را بنیان می‌نهد.

از میان اسناد و مدارک تصویری بازمانده از نادر افشارنادری، چند فیلمی است که او طی سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ ساخته بود. این فیلم‌ها شامل بلوط، خرابه‌های دهدشت، مشک، گلاب و شب صلح و چند حلقه فیلم هشت میلی‌متری است که در مکزیک و کلمبیا تهیه کرده بود. هنوز پس از سال‌ها اگر نامی از فیلم مردم‌شناسی بر زبان‌ها جاری است، فیلم بلوط در بالاترین مکان این ژانر از سینمای مستند قرار دارد. افشار نادری در ۹ تیرماه ۱۳۵۸ در سن ۵۳ سالگی در حالی که حدود پنج ماه از انقلاب نگذشته بود بر اثر سکته قلبی با مدینه فاضله‌اش وداع کرد و ایران یکی از شریف‌ترین، پاک‌ترین و با سوادترین فرزندان خود را از دست داد.

تاریخ اکران: ۰۷-۰۴-۱۴۰۲ ساعت ۱۷
مکان: خانه اردیبهشت اودلاجان