عصرهای اودلاجان شناسی دوباره راه می‌افتد.

در پنجمین نشست اودلاجان شناسی با دکتر منصور وکیلی همکلام می‌شویم و خاطره‌ها و به یادمانده‌های ایشان از اودلاجان سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۷ ار می‌شنویم.

در آن روزها ایشان مهندس جوانی بودند که در تیم کارشناسی”اکوشار”فرانسه برای برداشت معماری وضع موجود اودلاجان حضور داشتند،با این هدف که “طرح ساماندهی محله اودلاجان” را تالیف کنند.

دکتر وکیلی بیشتر در فرانسه هستند تا در ایران،در این نشست تعدادی عکس و یک نقشه ارایه خواهد شد.نقشه ابتدایی برای ساماندهی محله.

کار تیم معماری با وقوع انقلاب و التهابات سیاسی قبل از آن ناتمام ماند و هرگز به اتمام نرسید.

در پنجمین نشست اودلاجان شناسی این تجربه را مرور خواهیم کرد.

آقایان هارون یشایاِیی و علیرضا شاهرخی،از ریشه داران محله،این نشست را همراهی خواهند کرد.

حضور در این نشست برای همگان آزاد و رایگان است.

 

shesh2
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx