عید همین امسال (۱۴۰۰) بود که در دیدارهای نوروزی، خانواده محترم «خسروی» از سر لطف خانه را بازدید کردند و گشتی در کتاب‌های کتابخانه زدند. دو سه روز بعد، آقای سعید خسروی هدایایی برای کتابخانه آوردند: دوره تقریبا کامل «گل آقا» و شماره‌های متعدد گزارش سینما و نشریاتی دیگر. با دیدن این نشریه‌ها، یادشان همیشه با ما خواهدبود.

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx