نمایشگاه هفتم
خانه اردیبهشت اودلاجان
«سایه قلم»

زبان یعنی مدنیت و تاریخ. خط یعنی نقل و توسعه مدنیت و تاریخ. خط می‌نویسیم و حرف خودمان یا گفته دیگران را منتقل می‌کنیم. پس خط یک رابطه است. و چقدر زیبا است اگر این نقل و رابطه زیبا باشد.

زیبایی و رهایی، ذات هنر است و خط هم چنین ذات نیرومندی دارد. با خط و خوشنویسی، هم خطاط به رهایی می‌رسد هم مخاطب. شاید به همین خاطر است که خط و خوشنویسی را از مقوله تجرید و ماورا می‌دانند.

در ایرانِ امروزِ ما هستند هنرمندانی که فروتنانه خود را سالکان راه قله‌های خط و خوشنویسی ایران می‌شمارند و در تلاش خلق سایه‌ای از این هنر والا و ماورا هستند.

استاد بابک بزرگ‌پناه از این قبیله است. فروتن و شکیبا، دانا و عاشق.

سایه قلم, سایه‌قلم, موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان
1
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx