بیست و پنجمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان

یک رشته مستند با عنوان «یک شهر، هزار قصه» درباره تهران طراحی و ساخته شده که بیانگر تجربه زیسته برخی هنرمندان و فرهیختگان ساکن تهران است.این مستند روایت خانم فاطمه معتمد آریا است، به کارگردانی هادی آفریده است.
در بیست و پنجمین شب فیلم خانه اردیبهشت اودلاجان، به تماشای مستند «یک شهر، هزار قصه» ساخته هادی آفریده  می‌نشینیم.

برای برگزاری مطلوب برنامه، هم‌نوا با شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تعداد محدودی امکان حضور و تماشای فیلم را دارند.

یک شهر هزار قصه, مستند یک شهر هزار قصه(تهرانِ سیمین), موسسه فرهنگی هنری اردیبهشت عودلاجان