سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

نشست کمیسیون گردشگری اتاق ایران با همکاری انجمن روابط عمومی ایران و با حضور نمایندگانی از کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران، مرکز پژوهش‌های آب و کشاورزی اتاق، باشگاه فرهنگی پایدار یونسکو ایران، وزارت میراث و گردشگری، سازمان مدیریت منابع آب ایران، اساتید و صاحب‌نظران حوزه گردشگری، آب، توسعه پایدار در محل خانه اردیبهشت تهران برگزار شد

در این نشست بر ارتباط نزدیک فعالین بخش گردشگری و آب تاکید شد و پیشنهاداتی در توسعه و بهره بری خردمندانه از منابع آب در حوزه سدها، تالاب، دریا و رودخانه ها در پروژه های گردشگری ارائه شد

در ادامه حاضرین در جهت نقش گردشگری در حفظ صیانت از منابع آب و همچنین نقش آب در توسعه گردشگری پیشنهاداتی ارائه نمودند

 در پایان نیز مقرر شد کمیته گردشگری و آب در  جهت ارایه پیشنهادات سیاستی و رفع موانع سرمایگذاری و ارتباط ذینفعان بخش های مرتبط در کمیسیون  گردشگری اتاق ایران ایجاد شود.

Abpooster
Ab
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنیدx